• POČETNE KVALIFIKACIJE

  eu

  Od obveze stjecanja početne kvalifikacije izuzeti su:

  • vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008. godine  – najkasnije polagati periodičku izobrazbu do 10.09.2015;
  • vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2009. godine – najkasnije polagati periodičku izobrazbu do 10.09.2016;
  • vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1. srpnja 2013 – u roku od 5 godina od izdavanja svjedodžbe.

  Početne kvalifikacije stječu se:

  • provjerom znanja;
  • ubrzanim načinom stjecanja početnih kvalifikacija;
  • početne kvalifikacije stječu se i kroz srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje vozač uz koju se izdaje i svjedodžba o početnim kvalifikacijama.

  Dokazom stečene kvalifikacije za vozača, u skladu sa člankom 12. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, smatra se vozačka dozvola u kojoj je upisan kod 95.

  Policijska uprava nadležna za izdavanje vozačke dozvole na temelju Svjedodžbe o stečenim početnim kvalifikacijama ili na temelju Svjedodžbe o periodičkoj izobrazbi u vozačku dozvolu upisuje kod 95.