Česta pitanja vezana za kod 95:

Da. Svi vozači kategorija C i/ili D država članica EU moraju imati upisan KOD 95

Da. KOD 95 se upisuje u novu (plastičnu ) vozačku dozvolu sa zadnje strane pored kategorije.

Da. KOD 95 se upisuje u novu (plastičnu) vozačku dozvolu sa zadnje strane pored kategorije.

Ukoliko imate vozačku dozvolu kategorije C prije 10. rujna 2009. i/ili kategoriju D prije10. rujna 2008. vrijede vam početne kvalfikacije. Potrebna je samo potvrda o periodičkoj izobrazbi.

Ne. Potrebno je proći periodičku izobrazbu vozača. Ukoliko nemate srednju školu za vozača  potrebno je obaviti prekvalifikaciju za vozača (stjecanje početne kvalifikacije).

Da, ako imate prebivalište u RH ili zaposlenje u tvrtki sa poslovnom nastanom u RH.

KOD 95 vrijedi za kategorije prijevoza tereta i/ili putnika te sve njihove vezane kategorije.

Ukoliko Vam vrijedi tada ne morate obavljati liječnički pregled.